Monday, May 4, 2009

အဆံုးက်မွ ညြတ္မွန္းသိ

အေခ်ခါက
ရီေလာင္းပ်ာယ္ပ်ဳိး
ညိွဳးလားမည္
စိုးရိမ္စိတ္နန္႔
မြမ္းမံဂရုစိုက္ခ
မင္းဥယာဥ္မႈး --။

အရြယ္ေရာက္စ
အႏွစ္မျပည္႔ခင္
ပ်င္ဆင္ပီးခစြာက
ၿမီၾသဇာအားဆီးတိ
ငါ႔ကိုတိုက္ေကၽြးခ
မင္းဥယာဥ္မႈး --။

အားျမတ္လို႔
ငါထြားနီေရခါ
ပီတိတရြမ္းရြမ္းနန္႔
ငါကိုၾကည္႔ပ်ာယ္
ေပ်ာ္ရြင္ခေရ
မင္းဥယာဥ္မႈး --။

အရြယ္လည္းမအို
အသက္လည္းမႀကီးသိမ့္
ငါလွပနီေရအခ်ိန္
ဒါးျပတ္ျပတ္နန္႔
ေဘာင္းေဘာင္းျမည္ေအာင္ခြတ္
အကာနန္႔အခက္တိကိုဖ်င္
အအူအႏွစ္ကို ခဲြထုတ္
ငါ႔ကိုသတ္ခစြာ
မင္းဥယာဥ္မႈး --။

ႈငါ့လက္ငါ့ၿခီတိ
မေရာင္းခင္ နီလွန္း
မဆီြးခင္မီးဆိုက္
ဇာပိုင္လုပ္လုပ္
မင္းစိတ္တိုင္းက်
ငါ႔လိုက္ခယင့္ ဥယာဥ္မႈး --။

ျပဳစုယုယခ
အားလံုးကိုအေကာင္းျမင္
မင္းပီးေရအစာကိုစား
မင္းပီးေရ ရီကိုဆီးထင္
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္နန္႔
ငါျဖတ္သန္းခစြာ
အဆံုးက်မွ
ညြတ္မွန္းသိေရ --။

ငါကား
သစ္ပင္တပင္ရာ
လုပ္ခ်င္ပိုင္လုပ္
မင္းလုပ္သရိ ငါခံယင့္ --။

အသွ်င္ (Ashun)

“ရကၡကႏၱာရ”

ရီေခ်တစက္
မတြိရဗ်ာယ္လို ့
ထင္ရေလာက္ေတ
ေဒကႏၱာရ
ႏွစ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ပူေလာင္ျခင္းတိနန္ ့ ................................

(ခိုင္ေအာင္ေအာင္)

ရကၡတိုင္းကို ခ်ပီးပါ ( အခ်စ္ကဗ်ာ )

............................................................

အၾကဴ ၾကဴ
ၾကဴ ေဒါင္းေဒါင္း
ေတာင္း လ့ဲတစ္လံုး
မရက္တတ္
ဖ်ာ လ့ဲတစ္ထည္
မရက္တတ္

စားဖို.ခါ
အသူနန္. စားဖို.လဲ့ .................။
အကြ်န္ ခ်စ္ေရ
သဇင္ေခ်နန္.
စားပါဖို. ................................။

အိပ္ဖို.ခါ
အသူ.နန္. အိပ္ဖို. လ့ဲ ............။
အကြ်န္ တန္ဖို.ထားေရ
သဇင္ေခ်နန္.
အိပ္ပါဖို. ............................။

နမ္းဖို.ခါ
အသူ. နမ္း ဖို. လ့ဲ .................။
အကြ်န္ ျမတ္ႏိုးေရ
သဇင္ေခ်ကိုရာ
နမ္းပါဖို. ...........................။

နိန္ ဖို.ခါ
အသူ.နန္. နိန္ ဖို. လ့ဲ .................။
အကြ်န္ ယံုၾကည္ရေရ
သဇင္ေခ်နန္.ရာ
နိန္ပါဖို. ...........................။

ေယေက အဂု...........
ရီြဘံု ကိုဆင္းဖို.လား
ေငြဘံု ကိုဆင္းဖို.လား
ရီြဘံု ကိုေလ့မဆင္းပါ
ေငြဘံု ကိုမဆင္းပါ

အကြ်န္ခ်စ္ေတ
သဇင္ေခ်ဟိေရ
ရကၡတိုင္းကိုရာ ခ်ပီးပါ ...............။

ေအးေမာင္(ရင္အုံေတာ္ဓာတ္)

သမိုင္းထဲကိုျပန္မေရာက္ခ်င္

ထိုလြန္ခေရ
ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀အေက်ာ္ကပင္
ေဒဂနိထိ
ညီညြတ္မႈဆိုေရ
တိုက္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲလာဂတ္စြာ
ေျပာပံုကအဟုတ္ လုပ္ပံုကတလြဲနန္႕
ငါအပါဝင္ရခိုင္သားအားလံုး....။

ရာစုႏွစ္တိကေျပာင္းေဂေလ့
မ်ိဳးခ်စ္ဆိုေရ စကားလံုးက
ရခိုင္တိသားတိ"ပစ"မွာမေျပာင္း
ေဟာင္နီေရခြီးတေကာင္နန္႔ဂါ
ငါမႏိွဳင္းခ်င္ဗ်ာလ္...
“အသွ်င္...
မင္းေကာင္းေကာင္းရိုင္းေရဂါးလို႔
ေျပာဖို႔စြာကအေသခ်ာဆံုး....။”

စကားလံုးက...
"ငါ႐ို႕တိရာ အမ်ိဳးအခ်စ္ဆံုး" ပံုစံနန္႕
တမ်ိဳးသားလံုးကိုလိမ္ဖို႕ၾကိဳးစား
သူရဲေကာင္းပံုစံနန္
ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုအသားယူေျပာ..။

ရခိုင္သား..
အမွန္ကိုရာျမင္ေက
ဆင္ျခီသံုးဖို႕အခ်ိန္ကါမဟုတ္
အလုပ္နန္႔သက္သီျပရဖို႔စြာဗ်ာလ္လို႕
မင္းလည္းငါပါျမင္ပါလိမ္႔မည္..။


ၾကားဖူးေရကါး
ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းထဲမွာ
ဟိုးဟိုးေက်ာ္ေရ အဖြဲ႔စည္းတိ
သူရို႕တိကါးညီညြတ္မူနန္႕
ေအာင္ျမင္မႈတိကို
လုပ္ႏိုင္ခယင္႕လား။

ေျပာခ်င္စြာက...
မင္းဇာေျပာလဲ ငါဇာေျပာလဲ
ျပန္ပနာဆင္ျခင္ၾကည္႔
အေျပာနန္႔အလုပ္ တညီတည္းျပကက္မယ္။
ကြဲျပဲနီေရ သမိုင္းတိထဲသို႕ငါျပန္မေရာက္ခ်င္ပါဗ်ာလ္...။


..Ashon(အသ်ွင္)